КОМИТЕТИ

ПОЧЕТЕН КОМИТЕТ

Бригаден генерал Пламен Богданов – Началник на НВУ „Васил Левски”
Генерал майор Груди Ангелов
– Началник на Военна академия „Г.С.Раковски”
Старши комисар доц.д-р Неделчо Стойчев – Ректор на Полицейска академия
Проф.дтн инж. Иван Ячев – Председател на Федерацията на научно-техническите съюзи
Проф.дтн инж. Георги Попов – Председател на Научно техническия съюз по машиностроене
Проф.д-р Велизара Пенчева – Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев”
Проф. дтн Райчо Иларионов – Ректор на Технически университет – Габрово
Проф. дтн инж. Даниела Тодорова – Ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”
Проф. д-р Христо Бонжолов – Ректор на Великотърновски университет
Проф. дин Георги Колев – Ректор на Шуменски университет


МЕЖДУНАРОДЕН ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Членове:
Проф. д-р инж. Александр Токарев, Алтайски държавен технически университет, Русия
Генерал хаб. д-р Богуслав Пачек, Академия на народната отбрана, Варшава, Полша
Доц.д-р Ваня Банабакова, Национален военен университет „В.Левски”
Проф.дтн инж. Владимир Мусийко, Национален транспортен университет, Украйна
Проф.двн Георги Бахчеванов, Нов български университет - София
Доц.д-р Иван Цонев, Шуменски университет
Доц. д-р Йордан Христов, Национален военен университет „В.Левски”
Полковник проф. хаб. д-р Мариуш Виатр, Военна академия на сухопътните воиски, Полша
Доц.д-р инж.Митко Господинов, ТО на Научно технически съюз – Велико Търново
доц. д-р инж. Митко Николов, Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Проф.дтн инж. Ненчо Ненов, Висше транспортно училище, София
Проф. дтн инж. Никола Орлоев, Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Проф. д-р М. Ниязи Еруслу, Университет Ялова, Турция
Доц.д-р инж. Пенка Неделчева, Технически университет - Габрово
Доц.д-р инж. Петар Симоновски, Университет „Св.Кирил и Методи”, Скопие, Македония
Доц.д-р Розалия Кузманова-Карталова, Великотърновски университет
Полк.доц.д-р инж. Свилен Стефанов, Национален военен университет „В.Левски”
доц.д-р Ян Фурх, Университет по отбрана Бърно, Чехия

НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
Полковник Проф.. д-р инж. Илиян Лилов, Национален военен университет „В.Левски”
Научен секретар:
Проф. дикн инж. Кирил Ангелов, Научно-технически съюз по машиностроене
Членове:
Майор д-р Димитър Димитров, Национален военен университет „В.Левски”
Ст.л-т д-р инж.Свилен Спиридонов, Национален военен университет „В.Левски”
Майор д-р инж. Иван Георгиев, Национален военен университет „В.Левски”

 

ORGANIZER


 

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATERS
30.08-02.09.2017 BURGAS, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
11-14.09.2017 - VARNA, BULGARIA

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
13-17.09.2017 VARNA, BULGARIA

INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
11-14.12.2017, BOROVETS, BULGARIA

II INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
13-16.12.2017 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
13-16.12.2017 „BOROVETS”, BULGARIA

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
12-15.03.2018, winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
14–17.03.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA

XI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
14 – 17.03.2018 BOROVETS, BULGARIA


XXIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
05-07.04.2018 PLEVEN, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
30.05-02.06 2018 VELIKO TARNOVO, BULGARIA


IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
18-21.06 2018 VARNA, BULGARIA


VI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
20 - 23.06.2018 - VARNA, BULGARIA


III INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
20-23.06.2018 winter resort „BOROVETS”, BULGARIA


XXVI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
27-30.06.2018 BURGAS, BULGARIA