КОМИТЕТИ

ПОЧЕТЕН КОМИТЕТ

Полковник Иван Маламов – Началник на НВУ „Васил Левски”
Генерал майор д-р Груди Ангелов – Началник на Военна академия „Г.С.Раковски”
Старши комисар проф. дн Любомир Тимчев – Ректор на Академията на МВР
Проф.дтн инж. Иван Ячев – Председател на Федерацията на научно-техническите съюзи
Проф.дтн инж. Георги Попов – Председател на Научно техническия съюз по машиностроене
Член кор. проф. дтн Христо Белоев – Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев”
Проф. д-р инж. Илия Железаров – Ректор на Технически университет – Габрово
Проф. дтн инж. Даниела Тодорова – Ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”
Проф. д-р Христо Бонджолов – Ректор на Великотърновски университет
Проф. дин Георги Колев – Ректор на Шуменски университет

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Members:
Проф. д-р инж. Александр Токарев,Алтайски държавен технически университет, Русия
Доц. д-р Александър Костики,Университет „Св.Кирил и Методи”, Скопие, Северна Македония
Генерал хаб. д-р Богуслав  Пачек,Академия на народната отбрана, Варшава, Полша
Проф. д-р Ваня Банабакова,Национален военен университет „В.Левски”
Проф.дтн инж. Владимир Мусийко,Национален транспортен университет, Украйна
Доц. д-р Володимир Жаворонков,Национален авиационен университет, Украйна
Проф. двн Георги Бахчеванов,Нов български университет - София
Проф. д-р Желимир Кесетович,Университетът на Белград, Сърбия
Доц. д-р Иван Цонев,Шуменски университет
Доц. д-р Игор Пенков,Технологичен университет Талин, Естония
Проф. дтн Игор Тараторкин,Уралско отделение на АН на Русия
Доц. д-р Йордан Христов,Национален военен университет „В.Левски”
Полковник проф. хаб. д-р Мариуш Виатр,Военна академия на сухопътните войски, Полша
Доц.д-р инж.Митко Господинов,ТО на Научно технически съюз – Велико Търново
Доц. д-р инж. Митко Николов,Русенски университет „Ангел Кънчев”, България
Доц. д-р Небойша Боянич,Университетът на Сараево, Босна и Херцеговина
Проф. д-р М. Ниязи Еруслу,Университет Ялова, Турция
Доц. д-р Олег Стеля,Киевски национален университет, Украйна
Доц. д-р инж. Пенка Неделчева,Технически университет - Габрово
Доц. д-р инж. Петар Симоновски,Университет „Св.Кирил и Методи”, Скопие, Северна Македония
Доц. д-р Розалия Кузманова-Карталова,Великотърновски университет
Доц. д-р Свилен Рачев,Технически университет - Габрово
Полк. Проф. д-р инж. Свилен Стефанов,Национален военен университет „В.Левски”
доц. д-р Ян Фурх,Университет по отбрана Бърно, Чехия

НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател:
Полковник проф. д-р инж. Илиян Лилов, Национален военен университет „В.Левски”
Научен секретар:
Проф. дикн инж. Кирил Ангелов, Научно-технически съюз по машиностроене
Членове:
Майор д-р Димитър Димитров, Национален военен университет „В.Левски”
Ст.л-т д-р инж.Свилен Спиридонов, Национален военен университет „В.Левски”
Майор д-р инж. Иван Георгиев, Национален военен университет „В.Левски”
Д-р Владимир Иванов, Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН

 

ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
09-12.03.2020, BOROVETS, BULGARIA
XIII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
11-14.03.2020 BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
11–14.03.2020 BOROVETS, BULGARIA
XXVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
21-23.04.2020 PLEVEN, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
08-11.06.2020 BOROVETS, BULGARIA


VII INTERNATIONAL BAPT CONFERENCE POWER TRANSMISSIONS
10-13.2020 BOROVETS, BULGARIA


XXVIII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
22-25.06.2020 VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
22-25.06 2020
VARNA, BULGARIA
V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
24-27.06.2020
VARNA, BULGARIA


VIII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
24-27.06.2020 VARNA, BULGARIA

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
26-29.08.2020 BOROVETS, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
07-10.09.2020

VARNA, BULGARIA

XVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
09–12.09.2020
VARNA, BULGARIA
IV INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
07-10.12.2020, BOROVETS, BULGARIA

V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
09-12.12.2020 BOROVETS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
09-12.12.2020 BOROVETS, BULGARIA